Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 74
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36588296: A.B. PLAST, s.r.o.
43853005: AVE - V.O.D.S JASOV s.r.o.
36789127: AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36579262: Barents Corporation, s.r.o.
36175871: Centrivit Slovakia s.r.o.
31677347: Centrum zneškodnenia odpadov, Košice, s.r.o.
43882820: CRJ GROUP s.r.o.
44333579: Doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD. - KATRINK
36576921: East Paper, spol. s r.o.
36169927: ECASS, spol. s r.o. Košice
36586226: ECONA s.r.o.
36591483: EKO - LPS spol. s r.o.
36172430: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice
31737994: EKOMS, s.r.o.
36602680: EKONAT s.r.o.
36577910: EKOS PLUS s.r.o.
35544333: EKOSTAR spol. s r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
31681794: ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
36582841: FABER-PLUS, s.r.o.
36741035: FG-GROUP, s.r.o.