Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1077
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36580821: 2NET, s.r.o.
31715087: A REALITY a.s.
36183571: A S P O, s.r.o. Košice
36189693: AB TECHNIK, s.r.o.
43383874: Abdelhalim El Medkouri - ZREWEL
44709820: Aculus, s.r.o.
36173797: ADAST - obchodná spoločnosť spol. s r.o.
31268102: Adriana Franková
36180513: AGROMOD s.r.o.
00689581: AGROZEL, družstvo Košice
43879152: AIDA RLL spol. s r.o.
31675239: ALBAT, spol. s r.o.
36172839: ALCOMS, s.r.o.
33692432: Alena Mnichová
17181003: ALESANDRA - Alexandra Hoczová
37522051: Alexander Híreš
41744730: Alexander Kulik - ELEX
10827471: Alexander Pastornický PALEX
41038452: Alexander Szabó
40187683: Alexander Váczi